σκουριεσ

Σωρεία παραβιάσεων της «Ελληνικός Χρυσός» διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων. Η έκθεση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο.

Το Παρατηρητήριο χρησιμοποίησε τη μέθοδο της φωτοαποτύπωσης με εναέρια μέσα και επίγεια ραδιοσήμανση στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Υποέργου Σκουριών, σε επιφάνεια 8.000 στρεμμάτων.

Η ακρίβεια της αποτύπωσης φτάνει τα ±10 εκατοστά.

Περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού
Περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Η «Ελληνικός Χρυσός», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, παραβιάζει την Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων, την απόφαση παραχώρησης του δάσους, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών, τα πρωτόκολλα υλοτόμησης, τον μεταλλευτικό κώδικα, τον δασικό νόμο, την πολεοδομική νομοθεσία.

Το Παρατηρητήριο -μεταξύ άλλων- καταγγέλλει:

■ Κατά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του 2011, το σύνολο των εγκαταστάσεων του Υποέργου Σκουριών θα καταλάμβανε 2.578 στρέμματα. Στην πραγματικότητα η συνολική επιφάνεια κατάληψης ανέρχεται σε 5.379!

■ Μέχρι στιγμής έχουν εκχερσωθεί 1.430 στρ. δάσους, ενώ, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υλοτόμησης, άλλα 2.364 στρέμματα πρόκειται να εκχερσωθούν για τους χώρους απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων και την ολοκλήρωση της οδοποιίας του έργου. Σύνολο 3.794 στρέμματα.

Κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις σε θέσεις μη προβλεπόμενες από τους χάρτες της ΜΠΕ, κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ και της απόφασης παραχώρησης δάσους.

Κατασκευάστηκαν νέοι δρόμοι χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση (σύνολο οδοποιίας εξυπηρέτησης έργου 37,6 χιλιόμετρα και 889 στρέμματα).

Οι περιοχές που παραχω­ρήθηκαν στην «Ελλη­νικός Χρυσός» και οι περιοχές υλοτό­μησης
Οι περιοχές που παραχω­ρήθηκαν στην «Ελλη­νικός Χρυσός» και οι περιοχές υλοτό­μησης |

■ Εχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου εμπλουτισμού χωρίς έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης.

■ Εχουν κατασκευαστεί 27 κτίρια, συνολικού εμβαδού 3.309 τ.μ., πάνω σε έκταση δημόσιου δάσους, χωρίς έγκριση και άδεια δόμησης.

■ Το φράγμα αποβλήτων Καρατζά, ύψους 150 μ., κατασκευάζεται χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί άδεια εγκατάστασης.

■ Ενα πλήθος φωτογραφημένων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων πέριξ και εντός του ορύγματος παραπέμπουν σε πολύ πιθανή απόληψη μετάλλων (χαλκού και χρυσού) με τη χρήση της μη αδειοδοτημένης μεθόδου της εκχύλισης (leaching).

Οπως τονίζει το Παρατηρητήριο, «εάν αυτό διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, θα αποτελεί σοβαρή παράβαση των όρων αδειοδότησης και εν κρυπτώ σοβαρή επίσης περιβαλλοντική επιβάρυνση».

Η έκθεση από σήμερα θα βρίσκεται στο antigoldgr.org

 

 

 

Πηγή

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο