Συντάκτης Νίκος Κουτσιμπογιώργος

Ο Νίκος Κουτσιμπογιώργος είναι Account Manager σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τις χρηματοικονομικές αγορές, την φιλοσοφία και την πολιτική.