Πλοήγηση: Β’ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

Ελλάδα
Από

Η Μάχη της Κρήτης

Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία…