Πλοήγηση: ΑΣΤΕΓΟΣ

Επικαιρότητα
Από

Άστεγος.

Άστεγος. Με την ευρεία έννοια, ο χωρίς στέγη, χωρίς σπίτι, χωρίς “ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ”…