Πλοήγηση: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ιστορία
Από

Μάγκνα Κάρτα

Ο καταστατικός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τον οποίο παραχώρησε στους Άγγλους υπηκόους του ο βασιλιάς…