Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η εγκύκλιος Κεραμέως για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά έπρεπε να ακυρωθεί. Το Υπουργείο είχε προτιμήσει την επιλογή της εγκυκλίου έτσι ώστε να περάσει τη διαδικασία για την απαλλαγή από το μάθημα για το σχολικό έτος που μόλις άρχισε. Μετά από απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκαν όλες οι σχετικές πράξεις του Υπουργείου Παιδείας για έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης αλλά και για μη δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η εγκύκλιος Κεραμέως για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά έπρεπε να ακυρωθεί, για έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης αλλά και για μη δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1362/2021 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις του περασμένου έτους του υφυπουργού Παιδείας για την απαλλαγή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με τοn νομικό Βασίλη Σωτηρόπουλο «οι αιτούντες εκτός από την τυπική παράλειψη είχαν ζητήσει την επί της ουσίας (εν μέρει) ακύρωση της εγκυκλίου απαλλαγής, καθώς με αυτήν το Υπουργείο εξακολουθεί να ζητά από τους γονείς να δηλώνουν ότι επιθυμούν την απαλλαγή των μαθητών “για λόγους θρησκευτικής συνείδησης ενώ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη κρίνει με την απόφαση 32/2020 ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι περιττή, καθόσον περιλαμβάνει ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετική με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (στην αρνητική τους διάσταση)».

Σύμφωνα με τον ίδιο,  «η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το έτος 2019 σε υπόθεση που εκπροσωπήσαμε γονείς που ήταν υποχρεωμένοι να δηλώσουν θρησκευτικά δεδομένα για την απαλλαγή από το μτθ (απόφαση Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδας). Με την νέα Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία της απαλλαγής διορθώθηκε μεν το πρόβλημα της έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης και της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται από γονείς να προβούν σε δήλωση “για λόγους θρησκευτικής συνείδησης”».

ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.

— Sotiropoulos (@Sotiropoulos) September 20, 2021

ΠΗΓΗ

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο