ΘΕΜΑ: Ανήλικη Μαθητεία – η θέση του ΚΚΕ

Στις 23 Νοεμβρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το Υπουργείο, “κεντρική στόχευση της μεταρρύθμισης είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), από λύση ανάγκης για τους λίγους ή τους πιο αδύναμους, να … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΘΕΜΑ: Ανήλικη Μαθητεία – η θέση του ΚΚΕ.