Στις 23 Νοεμβρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, “κεντρική στόχευση της μεταρρύθμισης είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), από λύση ανάγκης για τους λίγους ή τους πιο αδύναμους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για τους πολλούς και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προσφέροντας στους νέους μας εναλλακτικές, ουσιαστικές επιλογές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση διαρθρώνεται σε 3 βασικούς άξονες:

  • Άξονας 1: Ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΕΚ και ΔΒΜ. Για πρώτη φορά, με διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται ένα Εθνικό Σύστημα ΕΕΚ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Άξονας 2: Η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, για την ανίχνευση των οποίων καίριο ρόλο θα διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, τόσο σε Κεντρικό/Κλαδικό, όσο και σε Περιφερειακό Επίπεδο (νέο σύστημα θεσμικής διακυβέρνησης).
  • Άξονας 3: Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, σε επίπεδο (α) δομών, (β) διαδικασιών, (γ) προγραμμάτων σπουδών και (δ) πιστοποίησης.”

Μεταγυμνασιακή ή αλλιώς Ανήλικη Μαθητεία

Αιτιολογική Έκθεση Υπουργείου Παιδείας – Άρθρο 9:
“…καθορίζεται ο σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτονομία και η στενή σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας”

Το νομοσχέδιο επιδιώκει να παραδώσει πλήρως την Επαγγελματική Εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς και να προωθήσει την ανήλικη μαθητεία, δημιουργώντας ανειδίκευτους τεχνίτες μέσω του «μεταγυμνασιακού επιπέδου», όπως το αναφέρει. Είναι σαφές η μεταγυμνασιακή μαθητεία δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αμισθί ανήλικους μαθητές:

Άρθρο 11, παρ.3:
“Στις Ε.Σ.Κ., το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του μαθητευομένου μετά το πέρας της μαθητείας. Η πρακτική άσκηση και το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.”

Το θέμα της ανήλικης μαθητείας φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τον αντεκπαιδευτικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και την θέση που είχε εκφράσει το 2008 ο τότε υπουργός Ναυτιλίας και Νήσων της ΝΔ Γιώργος Βουλγαράκης μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό: “Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.”


Το Νόστιμον ήμαρ επικοινώνησε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητώντας τους την θέση τους πάνω στο ευαίσθητο θέμα της “Ανήλικης μαθητείας”.

Ξεκινώντας σήμερα από την τοποθέτηση του ΚΚΕ, μέσω του Υπεύθυνου του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας κ. Κυριάκου Ιωαννίδη, θα σας παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες τις θέσεις όλων των κομμάτων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου πάνω στο θέμα:

Τα κροκοδείλια δάκρυα της κυβέρνησης για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και η ανήλικη μαθητεία

Το έργο το έχουμε ξαναδεί και είναι πάλι κακοπαιγμένο. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με επίκεντρο, όπως λέει, “τη σύνδεση των δομών αυτών με την αγορά εργασίας”.

Φυσικά, αυτές οι δομές πάντα ήταν συνδεδεμένες -ακόμα πιο άμεσα- με την οικονομία. Κι αυτό είναι λογικό. Ήταν δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αυτές οι νέοι μαθαίνουν, όπως μαθαίνουν, ένα επάγγελμα. Όμως ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το “όπως μαθαίνουν”.

Η κατάσταση είναι γνωστή. Όσα μέτρα και να πάρουν. Όσες διακηρύξεις και να γίνουν, απ’ όλες τις κυβερνήσεις, σε αυτά τα σχολεία κατευθύνονται τα πιο αδύναμα μορφωτικά παιδιά. Εκφράζεται πιο έντονα η ταξικότητα της κοινωνίας μας και μέσα στο σχολείο.

Τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ “ξαναζεσταίνει τη σούπα” κάποιων δομών που ούτε σχολείο είναι, ούτε επαγγελματική εκπαίδευση είναι, στις οποίες θα πηγαίνουν παιδιά μετά το Γυμνάσιο και θα κάνουν μαθητεία, χωρίς καν να πληρώνονται, από τα 15 τους χρόνια. Να το πούμε απλά: αυτό είναι απλήρωτη ανήλικη εργασία. Είναι μεσαίωνας.

Η ουσιαστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να στηρίζεται σε γενικότερες γνώσεις. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα εργαλεία, τα μέσα εργασίας, απαιτούν πιο σύνθετες γνώσεις. Ο σύγχρονος τεχνίτης, ο σύγχρονος μάστορας έχει άλλα χαρακτηριστικά και άλλες απαιτήσεις.

Αλλά και κάτι άλλο. Ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη και να αρνηθεί ότι τα 15χρονα παιδιά δεν πρέπει να έχουν γνώσεις Ιστορίας, να γνωρίζουν τη Γλώσσα τους για να σκέφτονται σωστά και να εκφράζονται; Την ευθύνη την παίρνει το κεφάλαιο και λέει: “για αυτή την κατηγορία νέων δεν μου χρειάζονται τέτοιες γνώσεις”…

Επί της ουσίας, αυτοί οι νέοι προορίζονται να γίνουν οι πιο κακοπληρωμένοι, αναλώσιμοι και φθηνοί εργαζόμενοι. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να περάσει αυτή η πολιτική και δεν θα περάσει.
Σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες…


Ιωαννίδης Κυριάκος
Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο