Συντάκτης: Γιώργος Μουργής

Αν ο Φουκουγιάμα διάβαζε Μπορίς Βιάν, άκουγε Ρόρι Γκάλαχερ και είχε δει τη Κοιλιά του Αρχιτέκτονα, δεν θα έγραφε ποτέ για το τέλος της ιστορίας. Βλέπω τον κόσμο μέσα από μια καραμούζα.

Η τελευταία σύνοδος κορυφής για το προσφυγικό έκλεισε  πάλι στη διαχείρισης του ζητήματος με όρους γραφειοκρατικούς από τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η απομόνωση τους από το αλληλέγγυο ανθρωπιστικό πρόσημο, η προδιάθεση που βάζουν οι κοινωνίες στην αντιμετώπιση του, η έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξία των κατατρεγμένων θυμάτων πολέμου επιβεβαιώθηκε μια φορά ακόμη. Στον αποτροπιασμό για τα άψυχα σώματα που ξεβράζονται ολοένα πιο πολλά προστίθεται η ντροπή για τις συνθήκες «φιλοξενίας» τους. Σχεδιάζουν προσωρινά στρατόπεδα συγκέντρωσης βρίσκοντας τη κατάλληλη έκφραση hot spots με σκοπό να ανακόψουν τη προσφυγική ροή κερδίζοντας χρόνο θωρακίζοντας τα σύνορα και τις οδούς διέλευσης…

Read More