Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου και αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 15 εκ. στο εγγύς μέλλον, προβλέπει η Ομάδα Υποστήριξης της Περιφέρειας και οι εκπρόσωποι του ανάδοχου που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Περιφέρειας, των καθηγητών και ερευνητών των ιδρυμάτων του νησιού που έχουν οριστεί ως Ομάδα υποστήριξης της Περιφέρειας καθώς και των εκπροσώπων του ανάδοχου.

Οι εμπειρογνώμονες της κοινοπραξίας του αναδόχου παρουσίασαν τη μεθοδολογία την οποία ακολούθησαν για να εκτιμήσουν την τρωτότητα των τομέων και των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Επίσης παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση της τρωτότητας, καθώς και τα αποτελέσματα των κλιματικών μεταβολών. Πώς δηλαδή θα εξελιχθεί το κλίμα τις επόμενες δεκαετίες, με διάφορα σενάρια, διεθνώς αναγνωρισμένων κλιματικών μοντέλων, και ποιοι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία εξαιτίας των μεταβολών αυτών.

Βασικά συμπεράσματα κατά τις πρώτες εκτιμήσεις:
 • θα αυξηθεί η μέση Θερμοκρασία κατά 1Cο στο εγγύς μέλλον και έως 5 Cο στο μακρινό μέλλον (RCP8.5 στο δυσμενέστερο σενάριο)
 • η ετήσια Βροχόπτωση θα παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις  στο εγγύς μέλλον και θα μειωθεί έως 40% στο μακρινό μέλλον (στο δυσμενές σενάριο RCP8.5)
 • η ηλιακή ακτινοβολία θα αυξηθεί από 2 Watt/m2 στο εγγύς μέλλον έως 8  Watt/m2 μακρινό μέλλον (RCP8.5) στα ορεινά, ενώ στα πεδινά έχει μικρές μεταβολές
 • η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου παρουσιάζει μεταβολές ±5%
 • η μέση στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί από 15 cm στο εγγύς μέλλον έως 75 cm στο μακρινό μέλλον για το δυσμενές σενάριο (RCP8.5).
Επίσης αναμένονται:
 • η μείωση έως και 25 μέρες/έτος των νυχτερινών παγετών,
 • η αύξηση έως 40 μέρες/έτος των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 Cο,
 • έως και 1200 περισσότερες βαθμοημέρες ψύξης και έως και 1000 λιγότερες βαθμοημέρες θέρμανσης,
 • η επιμήκυνση έως και 90 μέρες/έτος της βλαστικής περιόδου,
 • έως και 30 λιγότερες μέρες βροχής/έτος,
 • η επίμηκυνση της μέγιστης ετήσιας ξηρής περιόδου έως και κατά 30 μέρες/έτος,
 • έως και 15 λιγότερες ημέρες με πολύ βαριά βροχόπτωση και μικρές αυξομειώσεις του ετήσιου αριθμού των ημερών που η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνά τα 6 Beaufort κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε γενικές γραμμές παρότι τα αποτελέσματα δείχνουν εντυπωσιακές μεταβολές στο δυσμενέστερο σενάριο, στον μακρινό ορίζοντα του 2100, όλοι συμφώνησαν ότι αυτές οι μεταβολές είναι αναμενόμενες με βάση τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη.

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο