Πανεπιστημιακή Αστυνομία υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

0

Τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε χτες Τρίτη 22.12 η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης. Προβλέπονται αλλαγές στην διαδικασία εισαγωγής με επαναφορά της ελάχιστης βάσης, στην διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού, όριο φοίτησης και θέσπιση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Αλλαγές στην διαδικασία εισαγωγής

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα αναλαμβάνει να θέτει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα. 

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως υποστηρίζει πως στόχος της αλλαγής είναι η διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και η θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών, όπως και η ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Όσον αφορά τη διαδικασία εισαγωγής, θεσπίζονται δύο «γύροι» συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.

Στον πρώτο γύρο οι υποψήφιοι δηλώνουν περιορισμένο αριθμό σχολών και στον δεύτερο γύρο όσοι δεν εισήχθησαν θα διεκδικούν τις θέσεις που έμειναν κενές από τον πρώτο.

Στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε Πανεπιστημιακό Τμήμα εισαγωγής και κατά συνέπεια οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου στοχεύει στην μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής.

Χαρακτηριστικό της απαξίωσης της όλης διαδικασίας από την ηγεσία του υπουργείου είναι η άποψη που εκφράζεται μέσω “κύκλων” πως η προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα παραμείνει ανεπηρέαστη, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους.

Η υπουργός, έτσι, θεωρεί πως η ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο με τον οποίο ο κόπος και η προσπάθεια τους θα μετουσιωθούν σε εισαγωγή ή όχι σε κάποια Πανεπιστημιακή σχολή.

Όριο φοίτησης

Στο νομοσχέδιο η υπουργός προτείνει ως ανώτατο όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

Και σε αυτό το σημείο βλέπουμε πως δεν λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα των Πανεπιστημίων αναφορικά με την φοίτηση και τα ωράρια. Η παραπάνω ρύθμιση κάνει άνιση την διαδικασία της φοίτησης καθώς πολλοί φοιτητές καλούνται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σφιχτά ωράρια εργαστηρίων ή μαθημάτων, οδηγούμενη σε επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

O.Π.Π.Ι.: η νέα Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Τέλος στο υπουργικό, οι συναρμόδιοι υπουργοί Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα Α.Ε.Ι.

Η δέσμη αυτή ρυθμίσεων περιλαμβάνει τη διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των ΑΕΙ, όπως η ελεγχόμενη είσοδος, την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο, και τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), αποτελούμενης από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που θα υπάγονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ..

Υπενθυμίζουμε πως από τις 3/11 η Σύνοδος των Πρυτάνεων απέρριψε τη δημιουργία σωμάτων με οποιαδήποτε σχέση άμεση ή έμμεση με την Ελληνική Αστυνομία, όπως και την επιβολή ελέγχου πρόσβασης, παρά μόνο σε ευαίσθητες υποδομές, όπως συγκεκριμένα εργαστήρια, με την αιτιολόγηση ότι τα Πανεπιστήμια είναι ανοιχτές κοινότητες.

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο