Το σχέδιο της Επιτροπής αποτελεί καλή βάση για τη μελλοντική σχέση Αφρικής – ΕΕ. Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των αφρικανικών κυβερνήσεων. Οι θέσεις του ΕΚ σχετικά με την εκπαίδευση, τη γεωργία, το φύλο, την ελάφρυνση του χρέους και τη μετανάστευση.


Η Ευρώπη και η Αφρική πρέπει να εγκαταλείψουν τη σχέση δωρητή-αποδέκτη, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, το οποίο οραματίζεται μια βαθύτερη σχέση μεταξύ των δύο ηπείρων.

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μια ευρεία στρατηγική για μια νέα εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής με 460 ψήφους υπέρ, 64 ψήφους κατά και 163 αποχές.

Η στρατηγική τονίζει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Αφρικής, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μειώνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και εστιάζοντας στην ένταξη των κοριτσιών. Μια μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Αφρικής θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και των εθνικών συστημάτων υγείας.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ζητούν συνεργασία σε θέματα όπως η πράσινη μετάβαση, η ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι βιώσιμες θέσεις εργασίας, η χρηστή διακυβέρνηση και η μετανάστευση, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Ενδυνάμωση της Αφρικής

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η σχέση ΕΕ-Αφρικής πρέπει να ξεπεράσει «τη σχέση δωρητή-αποδέκτη». Αντ’ αυτού, η ΕΕ και η Αφρική θα πρέπει να συνεργάζονται επί ίσοις όροις, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής που δίνει τη δυνατότητα στις αφρικανικές κυβερνήσεις να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων στόχων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για τους ΣΒΑ στον προσεχή Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο.

Προσδοκίες για μια μελλοντική στρατηγική

Οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Αφρικής περιλαμβάνουν επίσης τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη της ΕΕ προς τις αφρικανικές χώρες για την ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης κάλεσμα για στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης της Αφρικής από την Ευρώπη, με απώτερο στόχο τη συμβολή στη μείωση της εξάρτησης της ηπείρου από ξένες εισαγωγές.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τις αφρικανικές φιλοδοξίες για μια ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, ενώ οι διεθνείς δανειστές, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, θα πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Τέλος, ζήτησαν από την ΕΕ να προστατεύσει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στη νέα εταιρική σχέση, παράλληλα με τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των προσφύγων και των μεταναστών.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Chrysoula Zacharopoulou (Renew, Γαλλία), δήλωσε:

“Η Αφρική, σε όλη της την πολυμορφία και επιθυμώντας να απελευθερώσει το αναξιοποίητο δυναμικό της, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του κόσμου. Οι Αφρικανοί φίλοι μας είναι σύμμαχοί μας και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την ευκαιρία που μας προσφέρει αυτή η εταιρική σχέση. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί μια εταιρική σχέση που θα θέτει τις ανθρώπινες σχέσεις στο επίκεντρό της, η οποία θα ξεκινά με την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της Αφρικής. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε ένα Πράσινο Σύμφωνο ΕΕ-Αφρικής. Για να επιτύχουμε, θα χρειαστούμε την ενεργή συμμετοχή και των 27 κρατών μελών (και όχι μόνο ορισμένων εξ αυτών) σε αυτή την εταιρική σχέση.”

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έγκριση της κοινής στρατηγικής κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους.

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο