Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναφέρει στην ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση:

“Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια πρόωρη πρόβλεψη για τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και την ανεργία καθώς και μια συνοπτική αποτίμηση των δημοσιονομικών μέτρων. Όσον αφορά το πρώτο έχει χρησιμοποιηθεί το μακροοικονομετρικό υπόδειγμα NIGEM (National Institute Global Econometric Model) με την εισαγωγή μιας σειράς διαταραχών και σεναρίων που περιγράφονται αναλυτικά. Όσον αφορά το δεύτερο έχει γίνει μια προσπάθεια να εκτιμηθούν τόσο οι συνέπειες των επεκτατικών μέτρων όσο και οι συνέπειες της ίδιας της ύφεσης στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και το χρέος.

Σημειώνουμε ότι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις μας είναι ιδιαίτερα αβέβαιες καθώς δεν είναι γνωστή η πλήρης έκταση και διάρκεια της διαταραχής. Για τον λόγο αυτό έχουν υποτεθεί συγκεκριμένα σενάρια που περιγράφονται αναλυτικά στην έκθεση. Ειδικά για τις μέχρι σήμερα δημοσιονομικές παρεμβάσεις, έχουν συμπεριληφθεί κυρίως οι μεταβιβάσεις και οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που αποτελούν τον βασικό κορμό των μέτρων, ενώ έχουν εξαιρεθεί τα χρηματοδοτικά μέτρα των εγγυήσεων. Επίσης έχει υποτεθεί η τήρηση της αρχικής διάρκειας ισχύος των παραπάνω μέτρων χωρίς να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο παράτασης ή διεύρυνσής τους.”

Στην έκθεση παρατίθενται οι προβλέψεις οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τα τρία σενάρια επαναφοράς της οικονομίας που εξετάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα:

Στη συνέχεια σημειώνεται πως η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος και του δημόσιου χρέους. Για το σκοπό αυτό, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών της στην οικονομική δραστηριότητα και την ανεργία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας επιμερισμού των βαρών.

Η έκθεση κλείνει με πρόταση για αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία η οποία θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο σε όρους βραχυχρόνιας αποτροπής της ύφεσης όσο – και κυρίως – σε όρους μακροχρόνιας βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του συνόλου των πολιτών που συνδέεται και με υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, μιας και η χώρα μας βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις στο σύνολο των δαπανών για την υγεία έναντι των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ: Ειδική εκθεση για Covid-19

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο