Πέντε γραφήματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εντός του 2020 αλλά και τις προοπτικές εντός του 2021, παρουσιάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).


“Aπεικονίζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην Ευρωζώνη και τις πολιτικές, οι οποίες χρειάζονται για τη δημιουργία μιας πιο διαρκούς ανάκαμψη”, αναφέρει χαρακτηριστικά το Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2021 ανέρχεται στο 5,2%, με την ύφεση του 2020 να «κλειδώνει» στο 8,3%.

Τα πέντε γραφήματα:

1. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συρρικνωθεί σημαντικά το 2020, προτού ξεκινήσει να ανακάμπτει το 2021. Παρά την προβλεπόμενη τόνωση, η Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα υποστεί μόνιμες απώλειες σε επίπεδο παραγωγής, η οποία θα υπολείπεται της προ-πανδημίας περιόδου έως τουλάχιστον το 2025. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι απώλειες θα είναι υψηλότερες στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών, καθώς και στα καταστήματα λιανεμπορίου και τα εστιατόρια. Νέοι, φτωχοί και γυναίκες θα συνεχίσουν να πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις.

2. Η άνευ προηγουμένου νομισματική αντίδραση άμβλυνε τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα ισχυρά μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πρόσφεραν ηρεμία στις αγορές και διευκόλυναν τις χρηματοδοτικές συνθήκες, συμβάλλοντας στην στήριξη της δανειοδότησης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πολλές χώρες έχουν ήδη επεκτείνει τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης ή έχουν εισαγάγει καινούρια, αποτρέποντας μια άμεση εκτίναξη της απασχόλησης. Παράλληλα, διάφορα μέτρα έχουν ληφθεί για τη μείωση του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης, την αναστολή των δανειακών πληρωμών και την παροχή ρευστότητας.

3. Οι πολιτικές στήριξης, ενόσω βαδίζουμε προς την ανάκαμψη, θα πρέπει να καταστούν πιο στοχευμένες, στηρίζοντας τη μετάβαση προς τη μετα-πανδημία εποχή. Οι επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία επηρεάστηκε από την πανδημία, ενδεχομένως θα χρειαστούν πρόσθετη στήριξη για να αποφύγουν τη χρεοκοπία. Θα πρέπει να υπάρξει δέσμη μέτρων και για την τόνωση της ζήτησης, ιδίως μέσω της αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων.

4. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις προϋπάρχουσες ανισότητες, οι οποίες εντάθηκαν από την πανδημία. Τα μέτρα θα πρέπει να εστιάζουν στην στήριξη των φτωχώτερων περιοχών, οι οποίες πιθανώς εκτέθηκαν περισσότερο στις επιπτώσεις της κρίσης. Για να αποτραπεί η αύξηση της ανισότητας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

5. Τα κονδύλια του Ταμείο Ανάκαμψης θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, όπως και στην τόνωση των προοπτικών της ανάπτυξης. Τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτης επενδύσεων για τη μείωση της εκπομπής αερίων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω της ψηφιοποίησης. Το πακέτο θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εφόσον οι χώρες εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.


Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο