Μάγδα Φύσσα: Μου έφαγαν δύο μέτρα παλικάρι και χασκογελάνε

0

Ç ÌÜãäá Öýóóá ìçôÝñá ôïõ äïëïöïíçìÝíïõ Ðáýëïõ Öýóóá óôï ôñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí üðïõ äéêÜæåé ôçí çãåóßá, óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ãéá âßáéåò áéìáôçñÝò ðñÜîåéò, ðïõ êáôáëïãßæïíôáé óôïõò êáôçãïñïýìåíïõò,  ÐáñáóêåõÞ 6 Íïåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ìå åîÝôáóç ìáñôýñùí êáôçãïñßáò óôéò ãõíáéêåßåò öõëáêÝò ôïõ Êïñõäáëëïý ç äßêç ôçò çãåóßáò êáé ìåëþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò.  ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ

Δεν άντεξε η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, όταν είδε κατηγορούμενα μέλη της Χρυσής Αυγής να συζητάνε και να γελάνε στο διάδρομο του δικαστηρίου και κατέρρευσε. «Μου έφαγαν δύο μέτρα παλικάρι και χασκογελάνε. Που είναι όλοι τους έξω κι έκαναν γιορτές και τώρα χασκογελάνε. Να ψοφήσουν όλοι τους», φώναζε κλαίγοντας σε κατάσταση κλονισμού η Μάγδα Φύσσα.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του αδελφού της που κυριολεκτικά απομάκρυνε κουβαλώντας την στα χέρια την μητέρα του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού, που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του νεοναζί χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, στο Κερατσίνι.

Νωρίτερα, με την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο διόρισε νέο συνήγορο του Γ. Ρουπακιά. Ο λόγος ήταν οι συνεχείς αργοπορίες του συνηγόρου του. Ετσι, για να μην καθυστερεί καθημερινά η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ορίστηκε ως συνήγορος του κατηγορουμένου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ο εκ των παρισταμένων συνηγόρων υπεράσπισης κ. Πλατζάκης.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση μάρτυρα αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ, Δημήτρη Μπάγιου, που στην προηγούμενη συνεδρίαση στις 23/12, εξέφρασε την άποψη πως η ομάδα των αστυνομικών που βρέθηκε στον τόπο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα «έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε».

Η διαδικασία συνεχίζεται.

tvxs.gr

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

1 × four =

Simple Share Buttons