Μάγδα Φύσσα για Ρουπακιά: «Δεν θα φύγω από αυτή τη ζωή αν δεν τον κρεμάσω»

0

Ç ÌÜãäá Öýóóá ìçôÝñá ôïõ äïëïöïíçìÝíïõ Ðáýëïõ Öýóóá óôï ôñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí üðïõ äéêÜæåé ôçí çãåóßá, óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ãéá âßáéåò áéìáôçñÝò ðñÜîåéò, ðïõ êáôáëïãßæïíôáé óôïõò êáôçãïñïýìåíïõò,  ÐáñáóêåõÞ 6 Íïåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ìå åîÝôáóç ìáñôýñùí êáôçãïñßáò óôéò ãõíáéêåßåò öõëáêÝò ôïõ Êïñõäáëëïý ç äßêç ôçò çãåóßáò êáé ìåëþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò.  ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ

«Θα του κόψω το λαρύγγι. Δεν θα φύγω από αυτή τη ζωή αν δεν τον κρεμάσω, απόβρασμα της κοινωνίας» είπε η Μάγδα Φύσσα αναφερόμενη στον Γιώργο Ρουπακιά, δολοφόνο του γιου της, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή.

Το νέο επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της ακροαματικής διαδικασίας, όταν η Μάγδα Φύσσα πέρασε μπροστά στο ακροατήριο και πέταξε -για άλλη μια φορά- ένα μπουκάλι νερό προς το πλευρό του Ρουπακιά.

Ο κατηγορούμενος καθόταν μόνος στο εδώλιο και δεν αντέδρασε.
Αντέδρασε ωστόσο, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ο οποίος απευθυνόμενος προς τους αστυνομικούς που δεν σταμάτησαν τη Μάγδα Φύσσα του είπε: «Θα την μαζέψετε επιτέλους;»
Η κουβέντα αυτή προκάλεσε την Μάγδα Φύσσα, η οποία με τη σειρά της απάντησε: «Εμένα να μαζέψουν; Τι θέλετε ήρθατε να τον προστατέψετε;»

Η 26η μέρα εκδίκασης της εγκληματικής οργάνωσης στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, ξεκίνησε το πρωί με τον σχολιασμό της κατάθεσης του αστυνομικού Δημήτρη Κουρέντζη, τόσο από την Πολιτική Αγωγή όσο και από την Υπεράσπιση.

Ο αστυνομικός, που συνέλαβε τον Γιώργο Ρουπακιά το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ότι ο δολοφόνος ήταν ψύχραιμος και ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τον Παύλο Φύσσα.

Η μαρτυρία του αστυνομικού ήταν εντυπωσιακά σαφής, ο ίδιος απαντούσε για όσα γνώριζε και για όσα δεν γνώριζε χωρίς δισταγμό, ενώ στο τέλος ζήτησε από το δικαστήριο να μεριμνήσει ώστε να μην ελλοχεύει κίνδυνος για τον ίδιο και την οικογένειά του.

tvxs.gr

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

nine + 13 =

Simple Share Buttons