Το πλήρες κείμενο του ελληνικού αιτήματος

0

varoufakisntaiselmploum-thumb-large

“Αθήνα, 18 Fεβρουαρίου 2015

Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup,

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ο ελληνικός λαός έχει καταβάλει αξιοσημείωτες προσπάθειες για την οικονομική προσαρμογή. Η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απσχόλησης, την επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την άμβλυνση του κοινωνικού κόστους από τη συνεχιζόμενη κρίση.

Οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν ότι οι διαδικασίες που συμφωνήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις διακόπηκαν από τις πρόσφατες προεδρικές και γενικές εκλογές και ότι, ως αποτέλεσμα, αρκετές από τις τεχνικές διευθετήσεις εξασθένησαν. Οι ελληνικές αρχές τιμούν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε όλους τους πιστωτές τους και δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με τους εταίρους προκειμένου να αποτρέψουν τεχνικά κωλύματα στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης την οποία αναγνωρίζουμε ως δεσμευτική σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό της και διαδικαστικό περιεχόμενο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι ελληνικές αρχές αιτούνται τώρα την επέκταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για μια περίοδο έξι μηνών από την εκπνοή της, Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα προχωρήσουμε από κοινού, και κάνοντας χρήση της δεδομένης ευελιξίας της τρέχουσας συμφωνίας, προς την επιτυχή ολοκλήρωση και επανεξέταση, στη βάση των προτάσεων, από τη μία πλευρά, της ελληνικής κυβέρνησης και, από την άλλη, των θεσμών.

Ο στόχος του αιτήματος για εξάμηνη παράταση είναι:

α) Να συμφωνήσουμε σε αμοιβαία αποδεκτούς χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς όρους εφαρμογής οι οποίοι, σε συνεργασία με τους θεσμούς, θα σταθεροποιήσουν τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, θα αποφέρουν ενδεδειγμένα πρωτογενή πλεονάσματα, θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του χρέους  και θα συμβάλουν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2015, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

β) Να διασφαλιστεί, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, ότι τα όποια νέα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν πλήρως και θα υπάρχει αποχή από μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους δημοσιονομικούς στόχους

γ) Να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επανεισάγει την εξαίρεση (waiver) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της.

δ) Να παραταθεί η διαθεσιμότητα των ομολόγων EFSF που κατέχει το ΤΧΣ για τη διάρκεια της Συμφωνίας

ε) Να αρχίσουν οι εργασίες μεταξύ των τεχνικών ομάδων για ένα πιθανό νέο Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και την Ανάπτυξη που οραματίζονται οι Ελληνικές αρχές μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα μπορούσε να ακολουθήσει την τρέχουσα Συμφωνία.

στ) Να συμφωνηθεί η εποπτεία στο πλαίσιο της ΕΕ και της ΕΚΤ και, στο ίδιο πνεύμα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη διάρκεια της παρατεταμένης Συμφωνίας

ζ) Να συζητηθούν τρόποι εφαρμογής της απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012 αναφορικά με τα πιθανά περαιτέρω μέτρα για το χρέος και την βοήθεια στην εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της παρατεταμένης Συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβολαίου που θα ακολουθήσει.

Με τα ως άνω υπ’ όψιν, η Ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την αποφασιστικότητά της να συνεργαστεί στενά με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου:

α) να επιτύχει δημοσιονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα και
β) να δοθεί η δυνατότητα στην Ελληνική κυβέρνηση να εισάγει τις θεμελιώδεις, ευρείες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών μέσω βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επικερδούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής».

Με εκτίμηση,
Γιάνης Βαρουφάκης
Υπουργός Οικονομικών
Ελληνική Δημοκρατία

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

19 + 9 =

Simple Share Buttons