Κουβέλάκης: Μην στηρίξετε την ατίμωση

0

Stathis-Kouvelakis-009

Επείγουσα έκκληση στην κυβέρνηση, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποδεχθούν την «ολοκληρωτική παράδοση και ατίμωση» που περιλαμβάνονται στα νέα μέτρα λιτότητας της συμφωνίας, απευθύνει από το Λονδίνο ο πανεπιστημιακός Στάθης Κουβελάκης.

 

Ο γνωστός καθηγητής του King’s College του πανεπιστημίου του Λονδίνου, σημειώνει ότι ενδεχόμενη υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και αποδοχή νέων σκληρών μέτρων λιτότητας σε βάρος του ελληνικού λαού θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τις προοδευτικές δυνάμεις στην ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

 

Ακολουθεί το κείμενο στα Αγγλικά όπως δημοσιεύθηκε στη σελίδα του εκδοτικού οίκου Verso:

An appeal to all friends of the Greek people and to everyone who has stood by it for all these years:

 

Dear friends and comrades,

 

Without doubt you will already have understood that something very serious indeed is now coming to pass. After the test of strength waged across the last several months, pitting the Troika of lenders against the Greek government – whose election represented an immense hope for all the forces fighting against austerity and neoliberalism in Europe – the Greek side is now in the process of giving in. The last set of proposals sent by Athens represented its acceptance of the fundamentals of the lenders’ demands. This is nothing less than a new plan for austerity, a new €8bn purge, the bulk of which will fall on the shoulders of employees and pensioners. Such a package of measures, which is on every point comparable to the potion that has been administered to the country without relent across the last five years, can only lead to further recession, unemployment and poverty. And this in a country that has already lost a quarter of its GDP in five years, where unemployment has struck more than one in four of the active population and where a third of people are living below the poverty line.

 

Dear friends and comrades,

 

We will have to draw up a political balance sheet of the trajectory that has taken this government – which bore a popular hope that extended well beyond this small country’s borders – to the point at which we now find ourselves. But that is not the task of the moment. At this present hour, we must mobilise and exert pressure:

 

1) On the Greek government, as long as the agreement remains yet to be signed, such that does not commit an irreparable mistake. The Syriza government’s capitulation would have incalculable consequences for the progressive forces in Europe and worldwide – and we must make this message felt.

 

2) On the Syriza parliamentary group, such that its MPs do not vote through an agreement that on every point contradicts the mandate that the Greek people gave them less than six months ago.

 

Dear friends and comrades,

 

I want to tell you that thousands of Syriza militants are fighting, and will continue to fight, in very difficult conditions, so that the people’s hope and the struggles of all these years are not squandered. Understand: significant social forces will not allow themselves to be misled by the onrush of propaganda that seeks to hide the reality and prepare the terrain for surrender and dishonour. All these forces are in vital need of international support. There is still time to avoid a fresh Greek tragedy, which can only be a tragedy for all the forces fighting and resisting in Europe and across the world. Stick by our side! Let’s keep up the struggle! NO PASARAN!

 

Stathis Kouvelakis, London, 23 June 2015

 

Μετάφραση:

 

Μια έκκληση προς όλους τους φίλους του ελληνικού λαού και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια:

 
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,

 

Χωρίς αμφιβολία θα έχετε ήδη καταλάβει ότι κάτι πολύ σοβαρό πρόκειται να περάσει. Μετά τη δοκιμασία της αντοχής που λαμβάνει χώρα τους τελευταίους αρκετούς μήνες, θέτοντας την Τρόικα των δανειστών κατά της ελληνικής κυβέρνησης – η εκλογή της οποίας αντιπροσώπευε μια τεράστια ελπίδα για όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται κατά της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη – η ελληνική πλευρά είναι τώρα έτοιμη να ενδώσει . Το τελευταίο σύνολο των προτάσεων που απεστάλησαν από την Αθήνα αντιπροσώπευε την αποδοχή των βασικών αιτημάτων. Αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα νέο σχέδιο λιτότητας, ακόμη 8 δίς , το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα πέσει στους ώμους των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ένα τέτοιο πακέτο μέτρων, το οποιο σε κάθε σημείο μπορεί να συγκριθεί με ό,τι έχει επιβληθεί στη χώρα – χωρίς καμία υποχώρηση – τα τελευταία πέντε χρόνια, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση, ανεργία και φτώχεια. Και αυτό σε μια χώρα που έχει ήδη χάσει το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της σε πέντε χρόνια, όπου η ανεργία έχει χτυπήσει πάνω από έναν στους τέσσερις του ενεργού πληθυσμού και όπου το ένα τρίτο των ανθρώπων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

 
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,

 

Θα πρέπει να ορίσουμε με όρους πολιτικής ισορροπίας την πορεία που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση – η οποία έφερε μια λαϊκή ελπίδα που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα αυτής της μικρής χώρας – στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι το καθήκον της στιγμής. Επί του παρόντος , πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ασκήσουμε πίεση:

 

1) Στην ελληνική κυβέρνηση, όσο η συμφωνία εξακολουθεί ακόμα να μην έχει υπογραφεί κι ως εκ τούτου δεν έχει η ίδια  διαπράξει ακόμη ένα ανεπανόρθωτο λάθος. Η συνθηκολόγηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο – και πρέπει να αυτό το μήνυμα να γίνει κατανοητό από όλους.

 

2) Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε οι βουλευτές της να μην ψηφίσουν μια συμφωνία που σε κάθε σημείο έρχεται σε αντίθεση με την εντολή που οι Έλληνες τους έδωσαν πριν από έξι μήνες.

 
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,

Θέλω να σας πω ότι χιλιάδες υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ μαχόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι ώστε η ελπίδα του λαού και οι αγώνες όλων αυτών των χρόνων να μην πάνε χαμένοι. Πρέπει να κατανοήσετε ότι: σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να παραπλανηθεί από την προπαγάνδα που επιδιώκει να κρύψει την πραγματικότητα και να προετοιμάσει το έδαφος για την παράδοση και την ατίμωση. Όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν ζωτική ανάγκη διεθνούς στήριξης. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αποφευχθεί μια νέα ελληνική τραγωδία, η οποία θα είναι τραγωδία για όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται και αντιστέκονται στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμείνετε στο πλευρό μας! Ας συνεχίσουμε τον αγώνα! ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

 

 

Στάθης Κουβελάκης, Λονδίνο, 23 Ιουν 2015

 

Η μετάφραση έγινε από τη συντακτική ομάδα του Νόστιμον ήμαρ

 

Πηγή:Verso Books

 

 

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

13 + 13 =

Simple Share Buttons